Bijzondere expertise over complexe MS-zorg

Welkom op de website van het Kennisnetwerk MS in de langdurige zorg. Het Kennisnetwerk wil een zo optimaal mogelijke kwaliteit van leven realiseren voor mensen met multiple sclerose (MS) in alle woonzorginstellingen in Nederland.

In ons land hebben ongeveer 25.000 mensen MS. Bij een paar honderd van hen richt de ziekte zoveel schade aan dat zij wonen in een woonzorginstelling. Deze kleine doelgroep (laag volume) heeft ingewikkelde en intensieve zorg (hoog complex) nodig, en dat vraagt om bijzondere expertise.

Zorg verbeteren
Het Kennisnetwerk MS in de langdurige zorg bestaat uit een landelijk kenniscentrum en vijf woonzorginstellingen die op weg zijn om een officieel erkend expertisecentrum voor de doelgroep te worden. Ze ontwikkelen samen kennis die nodig is voor het verlenen van kwalitatief goede, veilige en passende zorg en voor een goede kwaliteit van leven van deze groep mensen met MS. De expertisecentra delen die kennis in hun eigen organisatie en met zorgprofessionals in andere woonzorginstellingen in hun regio en landelijk. Zo verbetert de komende jaren de zorg voor mensen met MS in woonzorginstellingen in heel Nederland.

Laag volume hoog complex
Het Kennisnetwerk MS is een van de acht laag volume hoog complexe zorg (LVHC) doelgroepen in de langdurige zorg waarvoor in opdracht van het ministerie van VWS kennisnetwerken (of: doelgroepnetwerken) worden opgezet.

20240201 Kenniscentrum MS Zandvoort voor digitaal gebruik sRGB Naamsvermelding foto Billie Jo Krul 111821244600 20240201 Kenniscentrum MS Zandvoort voor digitaal gebruik sRGB Naamsvermelding foto Billie Jo Krul 111821242928 20240201 Kenniscentrum MS Zandvoort voor digitaal gebruik sRGB Naamsvermelding foto Billie Jo Krul 111821252236 20240201 Kenniscentrum MS Zandvoort voor digitaal gebruik sRGB Naamsvermelding foto Billie Jo Krul 111821245486
"Het is fijn en belangrijk om zorgverleners te hebben die precies weten wat mensen met MS nodig hebben. Dat gun ik mensen in andere instellingen ook."

Rob van West, bewoner
Meer weten over het Kennisnetwerk MS
in de langdurige zorg?
Contact